ທ່ານສາມາດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີຢູ່ເປັນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ອອນໄລນ໌ໄຟອັນຕລາຍ

ເປີດຫນຶ່ງແລະທັນທີທີ່ທ່ານຈະຮູ້ສຶກຄືກັບທີ່ທ່ານກໍາລັງເພີດເພີຍຄືກັບຂອງນາງໃນນິ,ເຖິງແມ່ນວ່າຖ້າຫາກວ່າທ່ານກໍາລັງກໍ່ຕິດຢູ່ໃນຫ້ອງການຂອງທ່ານຢູ່ໃນອັຫິມະ

About